Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Obieg o prawdopodobnej zdolności produkcyjnej w zakresie grubości oraz prace związane z przyznawaniem środków
scharakteryzowany w okresie przejściowym x>=b. Jest on aktualizowany w języku Wolfram jako ParetoDistribution[k, alpha]. n Ta surowa chwila to
a>n
dla , podając pierwszych kilku jako
n
Moment centralny to
a>n
Gamma(z)
_2F^~_1(a,b;c;z)
B(z;a,b)
dla i gdzie jest funkcja gamma, jest regularną funkcją hipergeometryczną, i jest funkcją beta, dając kilka pierwszych as
Średnia, wariancja pochylenia i nadmiar kurtosis są zatem