BetaDistribution Een algemeen soort van verdeling die wordt gezegd aan de gamma-verdeling. De standaarddefinitie noemt deze alfa en bèta, en de andere gebruikt daarom bèta^’=beta-1 en alfa^’=alpha-1 (Beyer 1987, p. 534). De bèta-verdeling wordt gebruikt als een eerdere verdeling voor binomiale proporties in Bayesiaanse analyse (Evans et al. 2000, p. 34). De bovenstaande plots zijn voor verschillende waarden van (alfa,bèta) met alfa=1 en bèta vanaf 0,25 tot 3,00.
)
waarbij B(a,b) is dat de beta-functie, I(x;a,b) is dat de geregulariseerde beta-functie, en alfa,beta>0. De bèta-verdeling is geïmplementeerd binnen de Wolfram-taal als BetaDistribution[alfa, beta]. De verdeling is genormaliseerd sinds  int_0^1P(x)dx=1. De karakteristieke functie is
waarbij _1F_1(a;b;z) een confluente hypergeometrische functie van de primaire soort kan zijn. De ruwe momenten worden gegeven door
waarbij _2F_1(a,b;c;x) een hypergeometrische functie kan zijn. Het gemiddelde, de variantie, de scheefheid en het kurtosisoverschot worden daarom gegeven door  mu_r=(-alpha/(alpha+beta))^r_2F_1(alpha,-r;alpha+beta;(alpha+beta)/alpha), De modus van een variate distributed as beta(alfa,beta) is
(
)
Deze modus van een variateerde verdeeld als is